E-mail: mail@heinwillemleeraar.nl
Tel: +31 6 53 14 54 42

Onderzoek

01

Hein-Willem Leeraar en onderzoek

Samen met zijn partners houdt Hein-Willem Leeraar zich bezig met vernieuwende en experimentele projecten en ontwikkelingen op agrarisch gebied. Het onderzoek naar Maïs onder folie als kansrijke nieuwe teelttechniek is daar een goed voorbeeld van.

02

Maïs telen onder folie

Maïs onder folie: 1000 kg meer zetmeel per hectare

Maïs telen onder folie. In Nederland steeds bekender en populairder. Niet zo gek, want de eerste testresultaten zijn zeer positief. Een kleine investering levert snel meer opbrengsten door twee weken eerder zaaien en makkelijker oogsten.
Het project Maïs onder folie is gestart in 2009 en heeft intussen ca. 100 deelnemers met totaal 650 hectares.

Nu al nieuwsgierig? Enkele deskundigen hebben er een presentatie over gemaakt:

 • ‘Maïs door de ogen van een koe’ door  dhr. Grootoonk
 • Presentatie van Wim Bussink, onderzoeker bij het Nutriënten Management Instituut in Wageningen.

Ook deelnemen?
Verbouwt u ook maïs? Dan is maïs telen onder folie ook rendabel voor u. Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek. Bel: 0566-60 04 48 of stuur een e-mail naar mail@heinwillemleeraar.nl. Wij vertellen u graag wat telen van maïs onder folie voor u kan opleveren.

Het project ‘Maïs onder folie’ is mede mogelijk gemaakt door financiering van de provincie ‘Fryslân’.

Als je praat, ben je alleen maar aan het herhalen wat je al weet. Maar als je luistert, kun je iets nieuws leren.

03

Andere projecten van Hein-Willem

Voorbeelden van R&D projecten waar Hein-Willem Leeraar & partners bij betrokken was zijn onder andere:

 1. 1995-2000: Diverse rassenproeven en demo-velden opzetten (maïs)
 2. 1999: Teeltproef ‘Mergkool’ opgezet onder 16 Noord-Nederlandse veetelers, in samenwerking van Advanta Vanderhave.
  Zie foto’s Teeltproef Mergkool onderaan deze pagina.
 3. Januari 2000: Begeleiding/coördinatie afstudeerwerkstuk HBO studente Yvonne Kapitein: ‘een teeltbeschrijving van mergkool’
 4. 1998: Vergelijkend onderzoek naar milieumaatregelen in een vijftal Europese landen; maatregelen, die gericht zijn op het beperken van stikstof en fosfaat gebruik in de landbouw
 5. 2004: Onderzoek naar Molybdeen-effecten in een tweetal veehouderijen in Zuid-Ierland
 6. 2010: Initiëren Mangaan-onderzoek in samenwerking met NMI; laag mangaan in bodem resulteert in laag mangaan in gewas (onderzoek 2009)
 7. 2014: Onderzoek naar het effect van het magnetiseren van spuitvloeistof in aardappels, i.s.m. Agricultural Magnetics Ltd en PPO WUR.
  Klik hier voor het rapport.
 8. 2014: Onderzoek naar het effect van het magnetiseren van spuitvloeistof in tarwe, i.s.m. Agricultural Magnetics Ltd en Proeftuin Zwaagdijk.
  Klik hier voor het rapport.
 9. 2016: Onderzoek naar driftreductie i.s.m. MagGrow Nederland B.V. en PRI-WUR.

De resultaten van de genoemde R&D projecten zijn verspreid en bekend gemaakt middels lezingen, excursies, bezoeken studie-clubs en rapportages.