E-mail: mail@heinwillemleeraar.nl
Tel: +31 6 53 14 54 42
01

Resultaten Maïs onder folie 2010

02

Onderzoek en resultaten 2010

Het onderzoek in 2010/2011:

De milieu-effecten  moeten – wetenschappelijk onderbouwd – in kaart te brengen zijn: gebruik van N  verminderen en bodemleven activeren middels vermijden van compactie a.g.v. andere bewerkingstijdstippen.  Dit laatste is niet alleen een goede zaak voor verbetering van de grondstructuur, maar draagt ook bij aan verhoging van de agrobiodiversiteit, waar schimmels, bacteriën, dieren deel van uit maken. Door minder compactie wordt het bodemleven minder beschadigd.

Met name een zoektocht naar meer geschikte maisrassen voor dit systeem is een langduriger kwestie. Bemesting en gewasbescherming dienen locatie-specifiek te zijn.
Ook bleek op lichtere grond de gebruikte foliesoort te laat afbreekbaar, zodat met andere soorten gewerkt moet worden, althans ter onderzoek.

De onderzoeksresultaten dienen uiteindelijk een bedrijfseconomische basis te bieden voor investeringsbeslissingen van alle betrokken partijen.

De resultaten van het project Maïs onder folie van 2010:

Klik hier voor:
Terugblik en resultaten 2010-2011

Resultaten:
Energie 2010

Zetmeel 2010

02

Verwachtingen

Verwachte Resultaten 2010/2011:

  1. betere opbrengst ( 40 – 45 ton ds/ha) a.g.v. meer specifieke nutriëntengebruik
  2. vergelijkbare identieke suiker- en zetmeel gehalten dan in 2009
  3. geen fosfaatgebruik en toch een goed geslaagd gewas
  4. N(-S )gift volgens het Goede Landbouw Praktijk advies/toegenomen mineralisatie in stroken mais-onder-folie  (2010)
  5. minder N-gebruik
  6. toegenomen bodemleven in stroken mais-onder-folie   (2011)
  7. meer inzicht in de gebruiksrassen  in combinatie met beter zaaitijdstip (té vroeg kan ook)
  8. inzaai groenbemester (september) (bij een aantal deelnemers te demonstreren aan collegae)