E-mail: mail@heinwillemleeraar.nl
Tel: +31 6 53 14 54 42
01

In 2017 in de pers

Nieuwe Oogst - 21 januari 2017

Veeteelt - januari 2017

Certificaat Borgstelling Landbouw - januari 2017

In januari 2017 heeft Hein-Willem het certificaat Borgstelling Landbouw behaald.
Dit certificaat houdt in dat Hein-Willem weet wat de belangrijkste voorwaarden en criteria van de Borgstelling Landbouw zijn en kan inschatten op welke praktijksituaties de BL van toepassing is. Hij kan de maximale borgstelling berekenen en de BL toepassen bij verschillende financieringsvraagstukken, ook in combinatie met andere (andere) alternatieve financieringsvormen.

Opgenomen in BAS-register - januari 2017

In Nederland is de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) te Amersfoort, door de Minister van Economische Zaken aangewezen als beroepsorganisatie die agrarische bedrijfsadviseurs mag erkennen. Hein-Willem is lid van de vab en opgenomen in het register Bedrijfsadviseringsysteem (BAS).

De door de vab erkende agrarische bedrijfsadviseurs zijn opgenomen in een register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS).

Op grond van de artikel 12 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 is elke lidstaat verplicht een systeem op te zetten voor het verlenen van advies over grond- en bedrijfsbeheer.

In dit kader kan Hein-Willm u adviseren over onder meer:

  • het in goede landbouw- en milieuconditie houden van de landbouwgrond;
  • klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken;
  • en maatregelen die gericht zijn op modernisering van landbouwbedrijven.

+