E-mail: mail@heinwillemleeraar.nl
Tel: +31 6 53 14 54 42

De 5 stadia van de teelt van maïs onder folie

01

Grondbewerking

Het eerste stadium van de teelt van maïs onder folie is de grondbewerking. Dit moet uiteindelijk leiden tot een geschikt (lees: fijn korrelig) zaaibed.

Grondbewerking begint met de beslissing wel of niet ploegen vóór de winter. De voordelen zijn: bij wat vorst breekt de grond in kleine deeltjes a.g.v. vochtuitzetting; het risico is als je een kletsnatte winter krijgt zonder enige vorst van betekenis dan heb je door te ploegen een grote brinta-brei gecreëerd. En het duurt in het voorjaar dan langer voordat dat weer een beetje bewerkbaar en begaanbaar is. Op klei-op-veen gronden is er nog een bijkomend risico en dat is : te diep ploegen (dieper dan 30 cm) dan breng je namelijk zure veengrond naar boven en daar wordt geen plant gelukkig van.

Ploegen is in vaktaal ‘een kerende grondbewerking’. Alternatief is dus in het voorjaar ploegen. Op veengrond met zo’n dun kleidek dus is een bewerking met een cultivator een alternatief. Een cultivator trekt de bovengrond met tanden los. Is dus geen kerende grondbewerking. Ligt er nog een grasmat dan moet die bij voorkeur worden doodgespoten, alvorens die onder wordt gewerkt. Tot slot maakt een rotoreg de grond mooi fijn.

03

Groei

Het derde stadium van de maïs onder folie teelt is de groei.

Na 8 dagen staat het kiemplantje boven de grond. Zonder folie zou dit zeker 20 dagen duren. Dus dat is de 2e tijdwinst als het ware.  Onder het folie loopt de temperatuur snel op naar 35-40 graden Celsius, bij een flauw voorjaarszonnetje. Vocht verdampt maar condenseert direct tegen het foliedek aan. Het resultaat: een heerlijk klam tropisch gevoel. Mais is een subtropisch gewas, voor de vergeetachtigen onder ons. Het folie heeft een gaatjes-structuur om wind en enig regenwater door te laten, ( pinholes). Na 8 weken breekt de plant door het folie heen, groeit snel (100 kg droge stof per dag) en eind augustus is de plant oogstrijp, wat mogelijkheden biedt voor het inzaaien van gras, als rotatie gewenst is. Een graszaai in het najaar levert € 300 méér op in vergelijking met een graszaai in mei.

04

Oogsten

Het vierde stadium van d e maïs onder folie teelt is de oogst.

Het gewas wordt in de proefopzet gewogen en geanalyseerd. We zien al twee jaar een sterk verhoogd zetmeelgehalte. In het Noorden is dit een belangrijk teeltdoel om voedingtechnische redenen. Hoogproductief melkvee heeft immers behoefte aan zetmeel.  De oorzaak vinden we in het beschikbare zonlicht in juni en juli. Door de versnelde groei vindt een sterkere suikeropbouw plaats, wat uiteindelijk leidt tot méér zetmeel.  Ca. € 200- 300 per ha.

Film Oogsten van maïs:

02

Zaaien

Het tweede stadium van de teelt van maïs onder folie is het zaaien.

De zaadjes worden op ca. 12½ cm afstand gezaaid op ca. 5 cm diepte. 100.000 zaadjes  (‘pitten’) per ha. Om een beter ontwikkeld gewas te krijgen kan het aantal pitten worden teruggebracht tot ca. 90.000/ha. Iets minder planten , maar wel beter ontwikkelde planten. Het omslagpunt verschilt per ras.  Direct ná zaai wordt gespoten met een bodemherbicide. Vervolgens worden 2 rijen bedekt met folie, aan weerskanten ca. 30 cm bedekt met aarde. Ook hier is rulle grond van belang, want bij grove kluiten gaat het folie scheuren.  Normaliter moet de bodemtemperatuur ca. 12 graden Celsius zijn ( anders verrot het zaad) en kan er gezaaid worden vanaf eind april. Door het folie warmt de grond op en kan er ½ april al gezaaid worden, of nog eerder als de draagkracht van de grond het toelaat (i.v.m. de zwaarte van de machine).  De folie kost ongeveer € 260/ha.

 

Hoe het aanbrengen van het zaaibed voor de maïs onder folie in z’n werk gaan kunt u in de video hieronder bekijken.

05

Inkuilen

Hoewel het niet echt een teeltstadium is, is de laatste handeling vanzelfsprekend het inkuilen van de onder folie geteelde maïs en het voeren ervan aan het vee. Het inkuilen is een precies werkje wat met zorg en vakmanschap moet worden gedaan, om broei of zelfs brand te voorkomen.

Bekijk het filmpje van het inkuilen van de onder folie geteelde maïs: