E-mail: mail@heinwillemleeraar.nl
Tel: +31 6 53 14 54 42

Nieuws

Kevin Kelly

Complimenten van Ierse ambassadeur

Eind juli ontving Hein-Willem een brief van de ambassadeur van Ierland die hij recent heef rondgeleid. Hein-Willem had een gevarieerd programma voor deze Kevin Kelly samengesteld. Een bezoek aan onder andere de hoogste terp van Friesland, de Waddenzee en Urk. De ambassadeur schrijft in zijn brief dat hij onder de indruk is van alle elementen van het bezoek en de verhalen over de geschiedenis van Leeuwarden en Friesland die Hein-Willem vertelde. Het gezelschap bracht ook een bezoek aan boerderijen die Ierse technologie gebruiken. De ambassadeur hoopt dat het bezoek beide landen dichter bij elkaar heeft gebracht.

Agrarische Schouw Joure

Agrarische Schouw Joure groot succes

De Agrarische Schouw in Joure  op 23 september jl. was een groot succes. De nieuwe 6-rijer van Heeringa Cultuurtechniek trok volop de aandacht. Deze 6-rijer is de machine waarmee mais onder folie ingezaaid wordt.

Maisoogst

De maisoogst is in volle gang

De maisoogst is dit jaar vroeg begonnen op ons areaal mais onder folie en inmiddels wordt er volop geoogst. Dit biedt kansen voor nieuwe grasinzaai of een vanggewas.